Vergoedingen

Doorgaans niet vergoed

Ondersteuning door een prestatie en vitalitaliteitscoach en/of sportpsycholoog VSPN® wordt door ziektekostenverzekeraars helaas meestal niet  vergoed. Indien er wel vergoed wordt, kan het zijn dat de verzekeraar een eigen bijdrage per sessie vraagt of slechts een maximumbedrag of beperkt aantal sessies vergoedt en niet het volledige bedrag/traject. Check hiervoor zelf je eigen verzekering grondig!


BTW vrijgesteld of niet?

Voor individuele gezondheidskundige diensten geldt de BTW-vrijstelling. Voor coaching en sportpsychologische diensten is Maren Broekens verplicht 21% BTW te heffen. De genoemde tarieven zijn inclusief deze verplichte BTW-heffing of het is anders aangegeven.


Sportpsychologie - vergoeding door zorgverzekeraar in aanvullende sportpolis
Sinds 2015 is Maren Broekens als sportpsycholoog SCAS gecertificeerd, waardoor er enkele zorgverzekeringen zijn die in de aanvullende (top)Sportpolissen enkele consulten sportpsychologie vergoeden.


CoachingOok kunt u informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of PGB (persoonsebonden budget)

Overweegt u privé om een coachingstraject in te gaan? Dan hoeft dat nog niet te betekenen dat u ook alles zelf hoeft te betalen. Naast het mogelijke voordeel van de aftrekbare particuliere (studie)kosten bij uw belastingaangifte, kunt u ook via diverse instanties voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u uw verzoek bijvoorbeeld voorleggen bij de volgende instanties:

  • Uw werkgever — Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met uw leidinggevende of werkgever in hoeverre uw organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De coaching en training van Maren Broekens – Coach4Talent kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), een re-integratietraject of counselling. De kans is groot dat uw werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.
  • Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er  — Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.
  • Via gemeente of uitkeringsinstantie (WMO, PGB of het UWV) — Leeft u op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.
    Ook kunt u informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of eventueel jeugdhulp ondersteuning.

  • Uw zorgverzekering  — Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching en mentale begeleiding vallen buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar. De vitaliteitscoaching van Coach4Talent behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.